Den Haag - Stadsdeelwinkelcentrum Leyweg

De Gemeente Den Haag had in het verleden weinig succes met de pogingen om het verouderde winkelcentrum Leyweg in stadsdeel Zuidwest te verbeteren. Daarom koos het gemeentebestuur tenslotte voor een integrale aanpak om het bestaande centrum om te vormen tot een modern stadsdeelwinkelcentrum met een sterke concurrentiepositie en een prettig verblijfsklimaat voor de veeleisende consument. Belangrijkste elementen daarin zijn een gefaseerde herstructurering van het centrum en een forse uitbreiding met nieuwbouw. Het betekende een verdubbeling van het winkelaanbod tot circa 32.000 m˛ en 5.500 m˛ ruimte voor horeca, dienstverlening en baliefuncties. Winkeliers, eigenaren, bewoners, ambulante handelaren en marktkooplieden werden in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Na intensief overleg verkreeg het planconcept het gewenste maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. De basis van dit concept wordt gevormd door twee polen met elk 12.500 m˛ merendeels grootschalige winkelunits en daartussen een verkeersvrij middengebied met 5.000 m˛ merendeels kleinschalige winkelruimte. Macéka is in de gelegenheid gesteld om dit middengebied te ontwikkelen. Hierbij viel de voortvarende aanpak op. De kleinschalige winkelunits zijn rug aan rug gelegd, waardoor er twee aantrekkelijke winkelpromenades van 12 meter breed zijn ontstaan, die aan weerszijden via verblijfspleinen aansluiten op de polen. Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het middengebied waren:

  • winkels in één laag met op de koppen een tweede laag die dienst doet als pleinwand;
  • geen woningen op het middenblok om het uitzicht van de flats aan weerszijden van de Leyweg te behouden;
  • bomen en struiken op het dak van het middenblok om de flatbewoners een fraai uitzicht te bieden;
  • een passage halverwege het winkelblok als verbinding tussen de winkelstraten;
  • naadloze aansluiting op de bestaande winkelstructuur en de nieuw te bouwen polen.

  • Door deze invulling heeft Macéka de Leyweg een uitnodigende nieuwe uitstraling gegeven.