Huissen

Een tweetal panden herontwikkeld tot twee winkels met bovenwoningen.