Amersfoort - voormalige C&A

In het centrum van Amersfoort heeft Macéka de voormalige vestiging van C&A herontwikkeld tot een tweetal winkelunits voor Jac. Hensen Mode en Brantano, in totaal circa 3.210 m2, en een gemeentelijke fietsenstalling.