Ede - Voormalige postkantoor

Aan de Arnhemseweg te Ede heeft Macéka het voormalige postkantoor herontwikkeld tot 1.200 m˛ winkels en kantoren met Jac. Hensen Mode als trekker en 10 appartementen op de verdiepingen. Het uit historisch oogpunt waardevolle gebouw is behouden gebleven, waarbij oud en nieuw harmonieus samengaan in een voor Ede bijzonder welkom complex.

 
 
Ede