Steenbergen

Soms is een lange adem nodig om tot resultaat te komen. Macéka laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. De ontwikkelingen op en rond het voormalige bedrijfsterrein van CSM in Steenbergen zijn daar een treffende illustratie van. De plannen kregen gestalte in een langgerekt voortraject met een bezwarenprocedure. Naarmate dit traject vorderde groeide het besef dat dit project de verdere ontwikkeling van de gemeente Steenbergen maatschappelijk en economisch sterk zou stimuleren. Dat is inmiddels wel gebleken. Macéka kocht het bedrijfsterrein van 4 hectare aan en wist hier in samenwerking met een drietal partners een Albert Heijn-supermarkt met bovenwoningen, een verzorginghuis met 120 bedden, een jachthaven en elf op een schiereiland gelegen vrijstaande bungalows met aanlegsteiger te realiseren. Waar eens de in deze regio zo sterke suikerindustrie de bedrijvigheid bepaalde, domineert hier nu een veelzijdig complex met een scala van eigentijdse activiteiten die Steenbergen nieuwe allure hebben gegeven.