Hattem

Hattem, een kleine stad met een groots verleden. In 1451 trad Hattem toe tot het befaamde Hanzeverbond. De kooplieden zwermden uit naar de Oostzeehavens en brachten het stadje tot grote bloei. Meerdere monumenten herinneren aan dit voorname verleden. Macéka leverde een hedendaagse bijdrage aan het voorzieningsniveau van deze parel op de Veluwe. De locatie werd eigentijds ingevuld met als uitgangspunt dat hier een – veel beter in de Hattemse structuur passende – gemeenschapsvoorziening zou moeten komen. Zo ontstond een plan voor een multifunctioneel gebouw. Met als dominerend element de openbare bibliotheek. Uitnodigend en strak van vormgeving en toch harmoniërend met de omgeving. In het gebouw is bovendien een aantrekkelijke Boni supermarkt ondergebracht. Circa 500 m˛ kreeg een kantoorbestemming. Nadrukkelijk werd aangetoond dat een op de plaatselijke omstandigheden afgestemde aanpak tot een resultaat leidt, dat gezien mag worden.